Fokus yrkesutbildning – digital konferens

text: Fokus yrkesutbildning, där o i fokus utgörs av ett förstoringsglas.

Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2022 med en heldag där vi tar upp frågor som: Hur ska vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning? Hur ser en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt yrkesliv ut och varför är detta en viktig pusselbit för kompetensförsörjning?

Välkomna till Skolverkets konferens
Fokus yrkesutbildning!

På Fokus yrkesutbildning den 17 oktober möter du bland andra Sveriges elevkår, Myndigheten för yrkeshögskolan, Svenskt Näringsliv, LO, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildning i samverkan, Vård och Omsorgscollege, WorldSkills Sweden, Transportföretagen och Scania Oskarshamn.

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till alla som berörs av Sveriges yrkesutbildning. Du kan vara branschföreträdare, arbetsgivare, huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie-och yrkesvägledare, apl-samordnare, yrkeslärare eller någon annan som är intresserad av yrkesutbildningens framtid.

Anmälan

Anmälan öppnar den 29 augusti och då kommer även programmet.

Sista anmälningsdag 10 oktober.

Boka tiden i din kalender redan nu.

Tid och plats

Heldagskonferensen genomförs måndagen 17 oktober och kommer att vara digital.

Boka plats i din kalender redan nu!

Program

Ett mer detaljerat program med dagens talare och valbara seminarier kommer presenteras i samband med att anmälan öppnar.

På konferensen delar våra talare med sig av olika perspektiv på yrkesutbildning och arbetsliv. Valbara seminarier kommer erbjudas som riktar sig till verksamma inom

  • Branschorganisationer och arbetsliv
  • Kommunal vuxenutbildning inklusive komvux som särskild utbildning
  • Gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola
  • Studie-och yrkesvägledare
  • Huvudmän

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

Carina Hafrén carina.hafren@skolverket.se

Helena Widebeck helena.widebeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 maj 2022.