Kreativt pedagogiskt ledarskap –Museet i undervisningen

FORTBILDNINGSTRÄFF FÖR REKTORER | Med fokus på ett pedagogiskt ledarskap undersöker vi hur skolorna kan använda sig av museerna i undervisningen. Delta på två kreativa heldagar på Regionmuseet i Skåne i Kristianstad.

Målgrupp

Rektorer, biträdande rektorer eller de med motsvarande ledningsfunktion.

Tid och plats

Onsdag till torsdag den 18–19 november, Regionmuseet i Skåne, Stora Torg, Kristianstad.

Program

Onsdag 18 november 2020

11.30 – 13.00 Registrering och lunch

13.00 – 13.30 Välkomna till utbildningen – presentation av upplägg, deltagare kursledare

13.30 – 14.30 Vad är ett museum? Vad gör ett museum? (Anna Hansen, museichef och Maria Domeij Lundborg, avdelningschef för avdelningen för publikutveckling)

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.45 Att använda museer i undervisningen – nytta eller nöje?

15.45 – 16.00 Kort paus, förflyttning till utställningarna

16.00 – 17.00 Hur arbetar en pedagog? (Malin Liedberg, pedagog och Helen Lilja, pedagog)

17.00 – 17.30 Återsamling – reflektioner över dagen och avslutning

Torsdag 19 november

9.00 – 10.00 Värdegrund – exempel och reflektioner kring hur museer i Norden arbetar med värdegrundsfrågor (Anna Hansen, museichef och Maria Domeij Lundborg, avdelningschef för avdelningen för publikutveckling) Föreläsning:

  • Källkritik
  • Demokrati
  • Polarisering och sammanhållning
  • Normer och normkritik
  • Rättigheter

10.00 – 10.30 fika

10.30 – 12.00 Workshop: Vad är skolornas behov? Vad vill skolan ha av museet?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Redovisning och reflektioner från grupperna

13.45 – 14.30 Historiebruk, källkritik och hur vi förhåller oss i informationssamhället (Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet)

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.45 Rättigheter, normer och normkritik (Johan Dahlén, avdelningschef avdelningen för kunskapsuppbyggnad)

15.45 – 16.00 Avslutande reflektioner

Anmälan

Gör din anmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antalet platser är begränsat, anmäl dig nu för att öka dina chanser att få en plats. Sista dag för anmälan är fredagen den 30 oktober.

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll:
timmy.larsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 09 oktober 2020