Framtidens lärande

TROLLHÄTTAN Skolverket medverkar som partner vid Framtidens lärande i Trollhättan den 14-15 november.

Framtidens lärande fokuserar på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter och är en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019