(Fullbokat) Att handleda inom specialpedagogik

GÖTEBORG

(FULLBOKAT) Lyssna på intressanta föreläsningar som inriktar sig på ämnen som att styra och leda utveckling och skola, digitaliseringens möjligheter samt kollegialt lärande. Konferensen arrangeras av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Målgrupp

Konferensen "Handleda vidare" vänder sig främst till dig som handleder inom Specialpedagogik för lärande men är öppen för alla specialpedagoger/speciallärare, rektorer och lärare i årskurs 1 - 9.

Läs mer om Specialpedagogik för lärandelänk till annan webbplats

Program

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch.

9.00 - 9.30: Fika

9.30 - 10.00: Introduktion

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

10.00 - 12.00: Att organisera för skolframgång. Hur kan skolor organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande?

Maria Jarl, fil. dr statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

12.00 - 13.00: Lunch

13.00 - 14.30: Att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet - hur kan inflytandet över professionens kunskapsutveckling öka? Hur verkar svensk skola styras? Hur kan professionen själv ta ansvar för sin egen kunskapsproduktion? Diskussion om "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet".

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet.

14.30 - 15.00: Fika

15.00 - 16.00: Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet - vad, hur och varför? Föreläsningen handlar om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för en ökad tillgänglighet och delaktighet.

Camilla Liljedahl och Karin Källander, Specialpedagoger vid Skoldatateket Stockholm.

Plats och datum

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Datum: 24 oktober

Du kan inte längre anmäla dig

Konferensen är fullbokad.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Inger Westin.

Senast uppdaterad 07 oktober 2019