Grundlärarutbildningar och digital kompetens

Är du verksam inom grundlärarutbildning eller rektorsutbildning och vill utveckla dina kunskaper om digitalt lärande? Då är du välkommen att delta i våra digitala forum där vi sätter fokus på betydelsen av digital kompetens i skolan. Skolväsendet behöver nyutbildade lärare som kan hjälpa eleverna att utveckla en likvärdig och inspirerande digital lärmiljö.

En lärare som hjälper två elever som sitter framför varsin surfplatta. Foto.

Under två digitala forum erbjuder vi inspiration, kunskap och presentation av ny forskning som stärker och stöttar dig i arbetet med att ge lärarstudenter digitala färdigheter. En möjlighet för dig att utveckla dina kunskaper och dela erfarenheter med andra lärarutbildare, programsamordnare, programansvariga och utbildningsledare.

Digitala forum erbjuds som en del i Skolverkets uppdrag i att vara sektorsansvarig myndighet, vilket innebär att Skolverket är en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vi arbeta för att skapa goda nationella förutsättningar för skolans digitalisering och ska bland annat arbeta för att stötta lärosätena i arbete med att erbjuda digital kompetens till lärarstudenter.

Anmälan

Anmäl dig här!länk till annan webbplats Gör din anmälan senast den 18 november.

Målgrupp

De digitala forumen vänder sig till verksamma inom grundlärarutbildning; lärarutbildare, programansvariga, utbildningsledare etc.
samt verksamma inom rektorsutbildning

Tid Plats

Vi erbjuder två digitala forum:

 • Den 22 november, Lärarstudenters digitala kompetens, kl. 8.45 – 12.00
 • Den 2 december, Digital kompetens inom lärarutbildningar, kl. 8.45 – 12.00
  Plats: Digitala föreläsningar med gruppdiskussioner via Zoom.

Kostnad: Föreläsningarna är kostnadsfria.

Program

Den 22 november, kl. 8.45 -12.00
– Lärarstudenters digitala kompetens

 • 08.45 Vad säger styrdokumenten om digital kompetens?
  Johan Falk, Skolverket
  Examensmål och digital kompetens
  Heléne Fröborg och Ulrika Thafvelin, Universitetskanslersämbetet
 • 09.30 Samhällets digitalisering och lärares digitala kompetens
  Johan Lundin, Göteborgs universitet
 • 10.15 Paus
 • 10.30 Didaktik med digitala verktyg: empiriska exempel på hur lärares digitala kompetens tar sig uttryck
  Susanne Kjällander, Stockholms universitet
 • 11.15 Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte Skolverket

Den 2 december 2021, kl. 8.45 -12.00
– Digital kompetens inom lärarutbildningar

 • 08.45 Barn och ungdomars medievanor
  Yvonne Andersson, Statens medieråd
  Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen
 • 09.30 Lärarutbildning och utveckling av professionsbaserad digital kompetens – med blicken mot Norge
  Anders D. Olofsson, Umeå universitet
 • 10.00 Paus
 • 10.15 Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte
 • 11.00 Nedslag i forskning om professionsbaserad digital kompetens i lärarutbildningen samt forskarskolan GRADE Research
  Anders D. Olofsson, Umeå universitet

Kontakt

Har du frågor kontakta oss på: digitalisering@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021.