Hållbar utveckling - alla ämnens ansvar!

SVENLJUNGA

Öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling och få inspiration till att utveckla skolans organisation för ämnesövergripande arbete inom hållbar utveckling. Välkommen på konferens!

Hållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid. Fattigdomsbekämpning, klimat, jämställdhet och en god utbildning är exempel på några områden. Nu arrangerar Skolverket och Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet (UHR) en gemensam konferensturné på temat.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare i alla ämnen på högstadiet och gymnasiet och till skolledare.

Tid och plats

22 november i Svenljunga

Program

Konferensen erbjuder både föreläsningar och workshops. Du får möta experter på lärande för hållbar utveckling, lära dig mer om ämnets olika delar och om modulen Hållbar utveckling på Skolverkets lärportal. För dig som är skolledare kommer det att finnas en workshop som ger dig stöd i att skapa förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling på skolan.

På konferensen i Svenljunga medverkar John Holmberg, vice rektor vid Chalmers och expert för Unesco i frågor som berör utbildningens roll för att säkerställa en hållbar framtid.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen i Svenljunga (UHR:s webbplats)länk till annan webbplats

Modulen Hållbar utveckling

Ett ämnesövergripande arbetssätt är en förutsättning för att kunna belysa både sociala och ekonomiska samt ekologiska perspektiv på de komplexa samhällsutmaningarna som hållbar utveckling innebär. Modulen ger stöd i att arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

  • Demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
  • Kritiskt förhållningssätt i val av exempel, material och metoder.
  • Reflektion kring värdegrunder.
  • Belysa lokala och globala perspektiv.

Modulen Hållbar utveckling på Lärportalenlänk till annan webbplats

Modulen Leda förändring

Skolverkets modul Leda förändring riktar sig till skolledare och huvudmän. Den berör förändringsarbete i skolan och är ett processtöd i arbetet med ett utvalt utvecklingsområde, till exempel hållbar utveckling.

Modulen Leda förändring på lärportalenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 september 2019