Hållbarhet och hopp

DIGITALT | Tillsammans med den globala skolan anordnar vi ett digitalt seminarium om hur vi kan arbeta med frågor om hållbar utveckling samtidigt som vi ingjuter hopp i våra elever och ökar deras handlingskompetens.

Två flickor på lågstadiet står i ett klassrum och tittar och pekar på en stor jordglob.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet "Hållbarhet och hopp" Länk till annan webbplats.

Anmäl dig senast den 31 augusti.

Målgrupp

Lärare i årskurs f-6 och fritidshem.

Tid och plats

Onsdagen den 7 september kl 13.00-16.00.

Seminariet är digitalt, när du anmäler dig till seminariet får du en länk till seminariet.

Program

13.00 Inledning, Skolverket och den globala skolan

13.10 Barns tankar om livet – och skolan

Karin Sporre, professor vid Umeå universitet, berättar om resultaten från forskningsprojektet "Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar". Forskningsprojektet har bland annat undersökt frågor som Vad funderar svenska skolbarn på och hur tar vi till vara deras frågor i skolan? Formulerar barn idag andra frågor än barn på 1970-talet, i slutet av 1980-talet eller början av 2000-talet? Vilken relation finns mellan barnen och skolans läroplan? Ser läroplaner olika ut i olika länder? Lärare och elever i elva klasser årskurs 5 i norra och västra Sverige har medverkat i forskningsprojektet, och projektet har jämfört läroplaner från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

13.50 Paus

14.00 Workshop 1

Helen Hasslöf, lektor på lärarutbildningen vid Malmö universitet och medförfattare till Skolverkets moduler om hållbar utveckling. Kata Nylén, leg psykolog och medlem i Klimatpsykologerna.

14.40 Paus

14.50 Workshop 2

Helen Hasslöf, lektor på lärarutbildningen vid Malmö universitet och medförfattare till Skolverkets moduler om hållbar utveckling. Kata Nylén, leg psykolog och medlem i Klimatpsykologerna.

15.30 Tips om olika myndigheters material för lärare i arbete med hållbarhet och hopp.

15.45 Den globala skolan, träffa din regionansvariga!

Kontakt

Karin Bårman, karin.barman@skolverket.se

Mats Hansson mats.hansson2@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 maj 2022.