Hur kan insatser till barn och unga bli mer jämställda och jämlika?

I vårt gemensamma uppdrag att arbeta för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) bjuder Skolverket och Socialstyrelsen in till ett digitalt frukostseminarium. Temat är hur verksamheter i samverkan kan uppmärksamma barn och ungas behov av stöd och verka för jämställda och jämlika insatser. Vad säger forskningen och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå dit?

En pojke och flicka sitter vid ett bord med två vuxna

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista datum för anmälan är den 25 maj.

Tid

Fredag den 3 juni kl 8:00-9:00. Incheckning via länk 07:45
Konferensen är digital och du får mer information när du har anmält dig.

Program

1. Socialstyrelsen och Skolverkets representanter från TSI hälsar välkomna

2. Ojämlik och ojämställd tillgång till insatser

Flera forskningsstudier har på senare tid visat att socialtjänsten tycks ha lättast att nå flickor med svensk bakgrund och betydligt svårare att nå pojkar med utländsk bakgrund. Det gäller inte minst vid en första kontakt med socialtjänsten och för barn i förskoleåldern. Tidiga och samordnade insatser kan utvecklas genom en ökad medvetenhet om skillnader i tillgång till insatser och vad skillnaderna beror på.

Birgitta Persdotter, filosofie doktor i folkhälsovetenskap och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet

3. Hur kan vi motivera föräldrar att ta emot stöd?

Samverkan är avgörande för att på ett meningsfullt sätt kunna arbeta förebyggande med normbrytande beteenden och genusperspektiv. Falu kommun berättar om vilka utmaningar de möter och hur de behöver arbeta annorlunda för att erbjuda och motivera föräldrar till stöd och insatser.

Förskoleverksamheten ingår i Tillsammans för varje barn, ett utvecklingsarbete som genomförs i samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan i Falun. Tillsammans för varje barn är ett av de 35 utvecklingsarbeten som Skolverket och Socialstyrelsen följer och stödjer inom ramen för TSI.

Malin Clarström; biträdande rektor i Fyrklöverns förskoleområde, Falu kommun
Camilla Lindberg; utvecklingspedagog i Fyrklöverns förskoleområde, Falu kommun.

4. Frågor från deltagarna via chatt

Seminariet spelas in och en textad version kommer att ligga på TSI-sidan på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

Kontakt

Frågor om anmälan:
Kontakta konferensservice Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om programinnehållet:
Skolverket: ebba.silfverstolpe.agardh@skolverket.se
Socialstyrelsen: liselotte.persson-ohrn@socialstyrelsen.se

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Senast uppdaterad 03 maj 2022.