Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning

Välkommen till ett webbinarium om studie- och yrkesvägledning av nyanlända elever. Ta del av pågående forskning som kan ge idéer till att utveckla, planera och organisera verksamheten för nyanlända elever.

Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin på Stockholms universitet presenterar två delstudier från det pågående projektet Inkludering och erkännande av unga nyanlända genom studie- och yrkesvägledning.

Studierna handlar om hur vägledare resonerar om vägledningens möjligheter att bidra till nyanländas inkludering i det svenska samhället och hur de utformar sitt arbete utifrån de pedagogiska behov som nyanlända uppfattas ha.

De handlar också om vilka möjligheter till meningsskapande om utbildning, arbete och framtid i det svenska samhället som nyanlända elever ges i gymnasieskolan. Hur går det till när nyanlända elever ska lära sig mer om svensk utbildning och arbetsliv?

Begreppen ”inkludering” och ”erkännande” är centrala i studien, och presentationen inleds med en kort diskussion kring dessa begrepp.

Tid för frågor och reflektioner ges i anslutning till presentationerna.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet om inkludering och erkännande av unga nyanlända via den här länken.länk till annan webbplats

Webbinariet ges digitalt den 2 december kl 10-12.

Sista anmälningsdag är den 26 november.

Målgrupp

Skolledare, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsans personal och andra som arbetar med nyanlända elever.

Tid och plats

Torsdag den 2 december 10.00-12.00

Digitalt webbinarium, länk kommer när du har anmält dig.

Kontakt

Frågor om innehåll med mera: mimmi.malmer@skolverket.se

Frågor om anmälan: maria.astrom@skolverket.se

Medverkande

Fredrik Hertzberg, docent och lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Åsa Sundelin, lektor, programansvarig studie- och yrkesvägledarprogrammet vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021.