Skolverket

Inspirationsdag skola-arbetsliv i undervisningen

STOCKHOLM I

Varmt välkommen till Skolverkets inspirationsdag där vi fyller på och bygger vidare på vunna erfarenheter från utbildningspaketet skola - arbetsliv, som Skolverket har erbjudit under år 2014-2018. Låt dig inspireras av exempel från olika skolformer hur samverkan skola – arbetsliv kan rusta och motivera eleverna för framtiden. Dagen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog.

Skolverkets avdelningschef för skolutveckling Kjell Hedwall inleder med att tala om vilka vinsterna blir när alla tar ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Ingela Bursjöö, lärare i ma/no på grundskolan och universitetslektor vid Göteborgs universitet, berättar och ger exempel på hur hon integrerar perspektivet skola och arbetsliv i undervisningen.

Du får också höra Karin Nygårds, lärare och expert i digitalisering dela med sig av hur hon väcker flickors intresse för programmering och yrken inom it-sektorn. Moderator för dagen är Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges elevkårer.

Dagens innehåll bygger på erfarenheter från utbildningspaketet skola - arbetsliv som Skolverket har erbjudit år 2014-2018. Paketet hjälper till att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som förstås påverkar både samhället och individen.

Här kan du läsa programmet för Inspirationsdag skola-arbetsliv i undervisningenPDF (pdf, 129 kB)

Målgrupp

Målgrupp för dagen är skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare som tillsammans vill förbereda sina elever för framtiden.

När och var?

Tisdagen 30 oktober 9.30-16.15 på Hotell Continental, Vasagatan 22, Stockholm.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Resor till och från konferensen bekostas av respektive deltagares organisation.

Anmälan

Evenemanget är fullt. Hör av dig i anmälan om du vill stå på väntelista.

Anmäl dig till inspirationsdagen på länken här. Sista anmälan 8 okt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster