Internationell konferens om validering

Välkommen att ta del av olika valideringsprocesser och lära av exempel runt om i världen. Den fjärde VPL-biennalen är på Island och du kan delta både på plats och digitalt den 19-20 maj.

I samverkan med NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) inbjuder The Education and Training Service Centre (ETSC) på Island till den fjärde biennalen om validering den 19-20 maj 2022. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och andra intressenter som är involverade i utvecklingen och genomförandet av validering. Deltagarna att få ta del av olika valideringsprocesser och lära av de resultat som uppnåtts runt om i världen.

Det här är en konferens om att dela kunskap, idéer och visioner om VPL, lära av varandras erfarenheter och skapa livskraftiga lösningar i "VPL-världen". Skolverket är en del i arrangemanget och har uppdrag i NVL.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på biennalens egen webbsida Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Biennalen är till för beslutsfattare, forskare, användare, praktiker och andra intressenter som är involverade i utvecklingen och genomförandet av validering av tidigare lärande.

Tid och plats

19-20 maj 2022.

Du kan vara med i biennalen personligen på Island eller virtuellt.

Program

Huvudtemana kommer att vara:

  • Validering och arbetsliv
  • Validering och utbildning/utbildning
  • Validering och social hållbarhet
  • Validering och personlig utveckling

Kontakt

Läs mer om Valideringskonferensen 4: e VPL Biennalen här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 mars 2022.