KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Nu genomför Skolverket digitala workshops för att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

Stöd med att utveckla verksamheten och bygga nätverk

Skolverket erbjuder nu kostnadsfria workshops för arbetet med, samt verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar med målet att

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Ingen förkunskap krävs.

Tid och datum

10 december

Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Anmälan

Anmäl dig på denna länklänk till annan webbplats

Kontakt och frågor

kaa@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 november 2020