Kartläggning och undervisning i förskoleklass
- en eftermiddag med information, inspiration och erfarenhetsutbyte

HALMSTAD

Välkommen att delta i en eftermiddagskonferens om kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken och om Skolverkets kommande kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskollärare i förskoleklass.

Målgrupp

Lärare och förskollärare i förskoleklass.

Tid och plats

7 november kl. 13.00 - 16.00

Halmstad Teater, Fredsgatan 5, Halmstad

Konferensen ges också i:

Luleå

Program

13:00-14:00 Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken
- Bakgrund och vanliga frågor (Skolverket)
- Genomförande, samverkan och fortsättning (exempel från en förskoleklass)

14:00-14:30 Erfarenhetsutbyte utifrån ett exempel
- Gruppdiskussioner
- Panelsamtal

14:30-15:00 Fika

15:00-16:00 Kompetensutveckling för lärare och förskollärare i förskoleklass
- Aktuella insatser
- Kollegialt lärande

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt och fika ingår.

Anmäl dig här!länk till annan webbplats

Kontakt

Vid praktiska frågor om konferensen vänligen kontakta Reachem konferensservice:
tel. 08 410 30 150 skolverket@reachem.se

Senast uppdaterad 04 oktober 2019