Lärlingsnätverk SYD - forum för erfarenhetsutbyte

För Lärlingsnätverk syd. Välkommen till en kostnadsfri nätverksträff om lärande och lärlingsutbildning.

Välkommen till Skolverkets nätverksträff den 1 december. Ni kommer få möjlighet att dela era erfarenheter med andra i två olika diskussionsforum. Fokus för dagens möte:

  • Handledares kunskaper, erfarenhet samt lämplighet för uppdraget att handleda elevers lärande på arbetsplatsen
  • Hur kan lärare stödja handledare som i sin tur ska stödja elever att utveckla förmåga att se behov, lösa problem samt att gå från idé till handling?

Anmälan

Anmäl dig till Lärlingsnätverk syd digitala träff senast den 29 november via denna länk Länk till annan webbplats.

När du anmäler dig så kommer du att få fylla i vilken roll du har samt vilket yrkesprogram du arbetar inom.

Målgrupp

Nätverksträffen riktar sig till dig som arbetar inom gymnasial lärlingsutbildning.

Tid och plats

1 december kl. 14.00-16.00

Träffen är digital och sker i Teams. Du som anmäler dig får ett mejl med inloggningslänk. Gå gärna in i mötet 10 minuter innan så du vet att tekniken fungerar.

Program

14.00 Information från Lärlingscentrum

14.15 Pass 1: Program- eller rollspecifika erfarenhetsutbyten om att utbilda handledare och om handledares roll.

14.45 Paus

15.00 Pass 2: Program- eller rollspecifika erfarenhetsutbyten

15.30 Avslutande reflektioner

16.00 Slut

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta Lärlingscentrum; larlingscentrum@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 15 oktober 2021.