Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan - för skolans personal

Diskussion mot bakgrund av Skolverkets utvärdering av gymnasial lärlingsutbildning. Hur kan vi utveckla och erbjuda kvalitativ lärlingsutbildning i framtiden?

Välkommen till Skolverkets och Lärlingscentrums digitala seminarium om slutsatserna av Skolverkets utvärdering av den svenska lärlingsutbildningen i gymnasieskolan. Nu finns möjlighet för skolledare, utvecklingsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare att diskutera och ställa frågor till Skolverkets Lärlingscentrum och rapportförfattare.

Anmälan

Anmäl dig till seminarium om lärlingsutbildningen senast 20 september via denna länklänk till annan webbplats

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare

Tid och plats

Datum och tid: 23 september kl.13.00 - 14.30

Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas ut före mötet

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Program

13.00 – 13.45 Presentation av rapporten

Thomas Furusten, rapportförfattare tar oss igenom Skolverkets utvärdering av den svenska lärlingsutbildningen.

13.45 – 14.30 Diskussion med möjligheter för frågor

Här finns möjligheten att ställa frågor om lärlingsutbildningens framtid i Sverige.

Rapporten

Här kan du läsa rapporten om lärlingsutbildningen i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Kontakt

Har du frågor gällande anmälan kontakta Maria.Astrom@skolverket.se

Har du frågor gällande innehållet kontakta Larlingscentrum@skolverket.se

Välkomna!

Kristoffer Nilsson Skolverkets Lärlingscentrum
Geoff Erici Skolverkets Lärlingscentrum
Thomas Furusten Skolverkets Analysenhet

Senast uppdaterad 22 juni 2021.