Skolverkets konferenser och seminarier ställs in fram till 30 juni.
Mer information om beslutet

Möte och dialog om vuxenutbildning

(INSTÄLLT) STOCKHOLM | Välkommen till möte och dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Vi bjuder in externa utbildningsanordnare till en dag med fokus på kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Mötet ska ge en aktuell bild av dagens kommunala vuxenutbildning, hur den fungerar och aktuella utvecklingsområden.

Innehåll och fokus för mötet kan i viss mån även anpassas efter önskemål från deltagarna, besvara därför gärna några frågor inför dialogen via länken nedan:

Frågeformulärlänk till annan webbplats

Målgrupp

Ansvariga chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, utbildningschefer, utvecklingsledare, kvalitetsansvariga eller liknande befattning) hos externa utbildningsanordnare.

Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Skolverket förbehåller sig rätten att göra ett urval av deltagare om fler än 50 personer anmäler sig i syfte att säkerställa en så bred representation som möjligt.

Tid och plats

Torsdag 14 maj 2020, kl 10.00–15.30 (kaffe serveras från 9.30).

Norra Latin – Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71b

Konferensen är kostnadsfri. Gemensam lunch ingår.

Preliminärt program

  • Inledning och information om Skolverkets uppdrag
  • Vuxenutbildning ”från ax till limpa” – grundläggande förutsättningar
  • Aktuellt inom vuxenutbildningen – aktuella utredningar, statliga satsningar, reformer
  • Organisation, styrning och ansvar för vuxenutbildningen – aktiv och strategisk styrning, kvalitetsarbete, betygsrätt, rektorns roll med mera
  • Skolinspektionens tillsyner av kommunal vuxenutbildning – vad har de visat?
  • Yrkesutbildning: yrkespaket, apl, lärling, validering etc.
  • Distansutbildning
  • Aktuellt från Skolverket– nationella prov, Skolverkets webbplats med mera
  • Övriga frågor
  • Avslutning

Anmälan stängd

Konferensen är inställd.

Om du har frågor kan du kontakta:

lotta.heden@skolverket.se

lena.tuffin@skolverket.se

simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 mars 2020