Vuxenutbildningens komplexa uppdrag

DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF | Kvalificerad fortbildning för rektorer i kommunal vuxenutbildning. Ta del av ny forskning, nätverka och diskutera vuxenutbildningens utmaningar med rektorskollegor från hela landet.

Lärare och elev på kommunal vuxenutbildning.

Målgrupp

Rektorer eller motsvarande befattning inom kommunal vuxenutbildning.

Tid och plats

Torsdagen den 5 november, klockan 9.00 – 16.00, digitalt via Zoom.

Program

Denna digitala nätverksträff har tagits fram av Stockholms universitet i samverkan med Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Skolverket.

08.30 – 09.00 inloggning till konferensen – gruppindelning

09.00 – 09.15 Välkommen till fortbildning!

Skolverket och anordnande lärosäten välkomnar vuxenutbildningens rektorer till fortbildning och samarbete.

09.15 – 09.45 Att förstå och hantera komplexitet i vuxenbildningens ledaruppdrag

Pia Skott, forskare från Stockholms universitet, presenterar forskning om komplexitet i skolledarskap och diskuterar betydelsen av att skolledare utforskar sin egen praktik. Achilles French, rektor för Komvux, SFI och Lärvux, Södertälje medverkar som diskutant.

09.45 – 10.30 Diskussionsgrupper kring komplexitet och vuxenutbildning

10.30 – 10.50 Paus

10.50 – 11.20 Att leda förändring och förbättring i vuxenutbildning

Niclas Rönnström, forskare från Stockholms universitet, presenterar forskning om förändringsledning och skolors kapacitet till förbättring med relevans för vuxenutbildning. Rektorer för vuxenutbildning deltar med exempel och problematisering. Michaela Blume, undervisningsråd, Avdelningen för Skolutveckling, enheten för skola och arbetliv, Skolverket, medverkar som diskutant.

11.20 – 12.00 Diskussionsgrupper kring att bygga kapacitet för förändring inom vuxenutbildning

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.15 Rektorernas största utmaningar?

Simon Husberg, undervisningsråd, Enheten för vuxenutbildning, Skolverket, inleder eftermiddagen med erfarenheter och reflektioner om vad som utmanar vuxenutbildningens rektorer idag.

13.15 – 14.40 Utmaningar för vuxenutbildningens rektorer!

Fördjupningsseminarierna leds av rektorer inom vuxenutbildning och forskare från medverkande lärosäten deltar som diskutanter. Seminarierna dokumenteras och delas med deltagarna efter dagen.

  1. Pedagogiskt ledarskap för inkluderande (specialpedagogisk kompetens och förebyggande och hälsofrämjande skolutveckling)
  2. Digitalisering/distans/fjärrundervisning inom vuxenutbildning – erfarenheter och utmaningar att ta på allvar.
  3. Kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen – särdrag, utmaningar (t.ex, entreprenadstyrning), möjligheter

14.40 – 15.00 Paus

15.00 – 15.45 Partnerskap mellan forskare och Vux-rektorer: exempel och möjligheter?

Dagen avslutas med en diskussion kring framtida samarbete mellan vuxenutbildningens rektorer och medverkande i forskare, i en tid där det behövs utbildning för men också forskning om skolledarskap och skolledning i Vuxenutbildningen. Under passet ges exempel på partnerskap i Sverige som kan inspirera till framtida samverkan.

15.45 – 16.00 Avslutning

Anmälan

Antalet platser är begränsat och sista dag för anmälan är fredagen 23 oktober. Anmäl dig så fort som möjligt för att öka chansen att få en plats.

Gör din anmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Frågor om den digitala nätverksträffens innehåll:
timmy.larsson@skolverket.se
simon.husberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 30 september 2020