Öppet hus Ledarskap i undervisningen

Stöd för ledarskap i undervisningen är en kompetensutveckling som riktar sig till all undervisande personal och den kan med fördel ingå i introduktionsperioden för nyanställda. Vi bjuder in till tre öppet hus via Teams, ett för rektor och två för dig som ska leda arbetet. Vi kommer att gå igenom hur stödet kan användas och svara på frågor. Du kommer också få möta forskarna som har bidragit till stödet. Ingen anmälan krävs.

Kort introduktion till stödet

Du kan använda vårt nya stöd för att stärka ledarskapet hos både obehöriga och behöriga lärare. Kompetensutvecklingen kan ledas av till exempel förstelärare eller skolutvecklare. Stödet kan användas kollegialt samt utifrån egna behov och förutsättningar och består av webbsidor, fyra filmer, en fördjupningstext och ett stöd till dig som leder kompetensutvecklingen.

Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Läs mer om Stöd för ledarskap i undervisningen

Tid och plats

Öppet hus för rektorer
27 januari 2022 klockan 15:00–16:30 via Teams
Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Två dagar att välja mellan

Öppet hus 1 för förstelärare/handledare
1 februari 2022 klockan 15:00–16:30 via Teams
Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Öppet hus 2 för förstelärare/handledare
3 februari 2022 15:00–16:30 via Teams
Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om öppet hus Ledarskap i undervisning kontakta

ulf.lundberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 december 2021.