Öppet hus om sammanhållen utbildning inom etableringsprogrammet

Välkommen till ett digitalt öppet hus om sammanhållen utbildning för individer inom etableringsprogrammet med information om utbildningen, utbildningsplan och möjlighet att ställa frågor!

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Därför bjuder vi nu in dig som arbetar med målgruppen till ett öppet hus med information om en sammanhållen utbildning, utbildningsplan och möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Träffen är fullbokad.

Länk till mötet skickas till anmälda deltagare i god tid inför träffen.

Målgrupp

Du som representerar huvudman eller är rektor, studie- och yrkesvägledare, lärare inom komvux eller har en annan funktion som möter målgruppen i ditt arbete.

Tid och plats

Träffen äger rum den 24 maj kl. 14:30-16.00 och kommer att genomföras i Teams.

Program

Träffen innehåller:

  • information kring vad en sammanhållen utbildning är
  • information kring utbildningsplanen
  • möjlighet till dialog och frågor.

Kontakt

För frågor om anmälan, program och innehåll, kontakta

inger.bergendorff@skolverket.se

michaela.blume@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 maj 2022.