Planera implementeringen av ändrade läroplaner och kursplaner inför hösten 2022

Välkommen till en digital konferens som tar upp ändringarna i läroplanerna och kursplanerna för de obligatoriska skolformerna. Konferensen riktar sig till dig som är skolchef eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

Två personer står och välkomnar. Tre personer arbetar vid sina datorer.

I läroplanerna är alla kursplaner ändrade. Dessutom har nya skrivningar tillkommit i läroplanernas inledande delar. Sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer och kunskapsområdet stärks i utbildningen. Det finns också skrivningar om jämställdhet samt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Läroplanerna med de ändrade kursplanerna ska börja tillämpas höstterminen 2022 och kallas Lgr22, Lgrsär22, Lsam22 och Lspec22.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är skolchef eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

På konferensen får du den kunskap du behöver för att planera en bra implementering under läsåret så att lärarna är väl förberedda till hösten 2022.

Tid och plats

Torsdagen den 30 september 2021.

Preliminär tid är klockan 9.30–12.00.

Konferensen är digital och du får mer information när du anmält dig. Konferensen går också att se i efterhand på skolverket.se

Program

Mer information om programmet kommer inom kort.

Här kan du läsa mer om de ändrade kursplanerna

Här kan du läsa mer om ändringarna om sexualitet, samtycke och relationer

Kontakt

För frågor om konferensen, kontakta Helga Stensson.


Senast uppdaterad 07 juli 2021.