Samråd om förutsättningar för digitala nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Välkommen till Skolverkets digitala samråd om förutsättningar för och konsekvenser av en digitalisering av nationella prov för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare!

Skolverket har 2020–2021 ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en digitalisering av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2021.

Anmälan

Gör din anmälan här och välj det datum och den tid som passar dig bäst.länk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 31 mars. Innan samrådet äger rum kommer vi att skicka ut frågeställningar samt en möteslänk till dig.

Andelen deltagare i varje samråd är begränsat och därför ser vi helst att max två deltagare per verksamhet/skola deltar.

Målgrupp

Samrådet riktar sig till dig som undervisar i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Innehåll

Vi vill bjuda in till digitala samråd för att samtala om vad en eventuell digitalisering av nationella prov i sfi skulle kunna innebära för verksamhetens organisation, undervisning, bedömning och betygssättning i de olika sfi-kurserna.

Under samrådet kommer du att tillsammans med andra verksamma lärare få dela med dig av dina tankar och erfarenheter samt diskutera olika frågeställningar kopplade till en eventuell digitalisering av nationella prov i sfi.

Datum och tid

Fredag den 16 april klockan 10.00 – 11.30

Vi bjuder även in till samrådet vid följande datum och tider:

Kontakt

Har du frågor kontakta Annika Spiik.
E-post: annika.spiik@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 mars 2021.