Samtal skola - nationellt forum för dialog om skolan

Hur skapar vi gemensamt en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever - hur kan kvalitetsdialoger vara en väg framåt?
Välkommen till ett webbinarium med samtal om arbetet för en likvärdig förskola och skola med hög kvalitet för alla barn och elever. 

Skolverket ska tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten från och med i höst erbjuda alla huvudmän inom skolväsendet kvalitetsdialoger. Hur kan det bidra till arbetet med ökad kvalitet och likvärdighet?

Porträttbilder på Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, skolminister Lina Axelsson Kihlbom och Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Medverkande bland andra Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Lina Axelsson Kihlbom, skolminister, och Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till webbinariet Länk till annan webbplats.
Sista anmälningsdag är 24:e maj.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är skolchef eller har en annan befattning på strategisk nivå, till exempel nämndpolitiker eller styrelseledamot.

Tid

Tisdagen den 31 maj 2022
Webbinariet pågår mellan klockan 9:00 och 11:00.

Program

9:00 Välkommen!
Peter Fredriksson inleder webbinariet tillsammans med moderator Ulrika Lundqvist.

9:10 Samtal med skolministern
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom om behovet av ökad kvalitet och likvärdighet i svensk förskola och skola.

9:25 Ökad kvalitet och likvärdighet
Kjell Hedwall, projektägare på Skolverket för uppdraget om ökad kvalitet och likvärdighet, beskriver hur kvalitetsdialogerna kommer att gå till.
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, och Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, samtalar om hur de ser på uppdraget och vad som krävs av respektive myndighet för att få till dialoger som leder till att vi får en mer likvärdig förskola och skola.

10:00 Paus

10:10 Hur kan kvalitetsdialoger bidra till huvudmännens arbete för likvärdighet?
Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköping kommun, och Maria Nordheden Gard, rektor Freinetskolan Kastanjen, ger sin syn på vad kvalitetsdialoger kan få för betydelse i huvudmannens arbete för kvalité och likvärdighet.

10:30 Fråga generaldirektörerna
Generaldirektörerna Peter Fredriksson och Fredrik Malmberg reflekterar och svarar på frågor från deltagare.

11:00 Webbinariet avslutas.

Kontakt

För frågor om innehåll: samtalskola@skolverket.se
För frågor om anmälan: skolverket@reachem.se 

Senast uppdaterad 05 maj 2022.