Seminarium: Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

DIGITALT | Varmt välkommen till ett seminarium om Skolverkets modul "Hållbar utveckling åk 1–6"! En halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om det stöd Den globala skolan kan erbjuda. Seminariet hålls vid tre tillfällen.

Anmälan

Gör din anmälan till seminariet den 8 november härlänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 6 november.

Gör din anmälan till seminariet den 18 november härlänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 16 november.

Gör din anmälan till seminariet den 2 december härlänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är 30 november.

Målgrupp

Målgrupp är lärare och skolledare på låg- och mellanstadiet.

Tid och plats

Måndag den 8 november, 2021, kl. 13–16, digitalt

Torsdag den 18 november, 2021, kl. 13–16, digitalt

Torsdag den 2 december, 2021, kl. 13–16, digitalt

Program

13.00–13.15 Introduktion till eftermiddagen och presentation av Skolverkets modul om hållbar utveckling för årskurs 1–6.

13.15–14.25 Workshop med Iann Lundegård, Helen Hasslöf och Thomas Krigsman som varit delaktiga i att ta fram modulerna. I workshopen visas exempel på en demokratisk process där man fångar elevers engagemang och får tag på deras förförståelse av frågor om hållbarhet.

14.25–14.40 Paus

14.40–14.55 Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?

Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, ger en genomgång av planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling. Agenda 2030 presenteras som ett ramverk fastlagt av politiken och exempel från Unescos biosfärområden illustrerar hur arbete med hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Lisen Schultz diskuterar även vikten av samverkan, tvärvetenskap och ständigt lärande för att möta de komplexa utmaningar som hållbar utveckling innebär.

14.55–15.35 Gruppdiskussioner och uppföljning kring didaktiska frågeställningar utifrån Lisen Schultz föreläsning.

15.35–16.00 Avslutning med regionansvariga på Universitets- och högskolerådets "Den globala skolan" om vägar att arbeta med lärande för hållbar utveckling och globala målen.

Läs mer om seminariet och samarbetet på Den globala skolans webbsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Om du har frågor om seminariet eller din anmälan, kontakta martin.flower@denglobalaskolan.se

Senast uppdaterad 21 oktober 2021.