Skola på vetenskaplig grund, eller: Vad gör jag med en lektor?

Välkommen till ett digitalt dialogmöte i syfte att stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan. Målet är att öka både medvetenhet och handlingsberedskap om hur vi kan förverkliga en skola på vetenskaplig grund i den egna verksamheten.

För vem?

Du som är skolchef, rektor eller lektor, kom till ett digitalt dialogmöte i syfte att stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan!

Under dagen visar vi exempel på hur detta kan gå till och diskuterar tillsammans olika möjligheter. Målet är att öka både medvetenhet och handlingsberedskap om hur vi kan förverkliga en skola på vetenskaplig grund i den egna verksamheten.

Tid och plats

Dialogträffen är helt digital och äger rum den 20 oktober 2020, klockan 9.00-15.00

Anmälan

Gå till anmälanlänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är tisdag 6 oktober.

Program

Syfte och mål med dagen

Syftet med dagen är att skapa en arena för skolchefer, rektorer och lektorer och stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan. Under dagen kommer vi att visa exempel på hur detta kan gå till och diskutera olika möjligheter.

Målet är att deltagarna vid dagens slut har en ökad medvetenhet och handlingsberedskap om hur de kan förverkliga en skola på vetenskaplig grund i sin egen verksamhet.

09.00 – 09.30

Deltagarna testar tekniken och loggar in till dialogmötet.

09.30 – 09.35

Introduktion till dagen Skolverket

09.35 – 10.15

Föreläsning: Samverkan kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – Elisabet Nihlfors (professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Uppsala universitet) och Margareta Serder (universitetslektor i utbildningsvetenskap, och vicedekan med ansvar för samverkan vid Lärande och samhälle, Malmö universitet) – passet inkluderar tid för frågor

10.15 – 10.20

Paus

10.20 – 10.50

Lärande exempel 1: lektors arbete i Piteå – Kristina Hansson (lektor) och
Malin Westling (förvaltningschef utbildningsförvaltningen) – passet inkluderar tid för frågor

10.50 – 10.55

Paus

10.55 – 11.25

Lärande exempel 2 – lektors arbete i Kungsbacka – Helena Sagar (lektor) och Annika Hellström (verksamhetschef förskola och grundskola) – passet inkluderar tid för frågor

11.25 – 11.30

Paus

11.30 – 12.15

Dialogmöte 1 med samtalsledare som är lektorer med uppdrag idag

12.15 – 13.15

Lunchpaus

13.15 – 14.00

Dialogmöte 2 med samtalsledare som är lektorer med uppdrag idag

14.00 – 14.10

Paus

14.10 – 15.00

Avslutande reflektion med föreläsare och några samtalsledare

Program dialogmöte Skola på vetenskaplig grund, eller: Vad gör jag med en lektor?Word (word, 15 kB)

Senast uppdaterad 17 september 2020