Skolbibliotek för bildning och utbildning

En utredning har nyligen föreslagit att skolbibliotekens roll ska stärkas och att de ska vara bemannade med utbildad personal. Skolbiblioteksverksamheten ska bli mer likvärdig. Därför bjuder Skolverket in till en digital förmiddag om skolbibliotek.

Syftet med förmiddagen är att öka rektors kunskaper om vad skolbibliotek kan bidra till och att belysa hur bra skolbiblioteksverksamhet kan organiseras med särskild tyngdpunkt på rektors roll.

Evenemanget kommer att inledas av regeringens särskilde utredare Gustav Fridolin och sedan följas av några exempel från skolans praktik.

Anmälan

Senaste anmälan: måndag 27 september.

Länk kommer senast i början av augusti.

Målgrupp

Målgrupp är rektorer och eventuellt medföljande skolbibliotekarie och eller förstelärare.

Tid och plats

Webbinariet är kostnadsfritt och äger rum den 14 oktober 2021 klockan 9:00 - 12:00.

Evenemanget som blir i digital form kommer att inledas av regeringens särskilde utredare Gustav Fridolin och sedan följas av några exempel från skolans praktik.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Program

9.00 - Inledning av moderator Anette Holmqvist

9.15 - Skolbibliotek för bildning och utbildning - Gustav Fridolin, regeringens särskilde utredare, berättar om de viktigaste förslagen från utredningen

9.45 - 10.00 - Paus

10.00 - 11.00 - Exempel från skolans praktik – tre rektorer berättar: Angela Svensson, Sjöängsskolan, Älvsjö, Cecilia Persson, Arenaskolan, Linköping, Jan Andersson, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

11.00 - 11.15 - Vad säger Skolverket? – Victoria Lovsten, Skolverket, intervjuas av moderator.

11.15 - 11.30 - Paus

11.30 - 11.50 - Frågestund

11.50 - 12.00 - Avslutning

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta Anette Holmqvist eller Gunilla Stridbeck.

Senast uppdaterad 30 juni 2021.