Skolverket ställer in konferenser

Mot bakgrund av den pressade situation som coronaviruset innebär för Sveriges skolor har Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson beslutat att Skolverket inte ska genomföra konferenser under våren. Vi kommer fortfarande att erbjuda webbinarier.

Beslutet är fattat utifrån den situation som råder och av respekt för dem som arbetar i skolor och förskolor. Skolverkets bedömning är att det blir svårt att uppnå syftet med att ha konferenser under rådande omständigheter.

Beslutet grundar sig också på att sammankomster inomhus med deltagare från olika delar av landet riskerar att öka smittspridningen, enligt Folkhälsomyndigheten.

Beslutet om att inte arrangera konferenser gäller till och med den 30 juni i år. Vi fattar i dagsläget inga beslut om konferenser som planeras efter den 30 juni, utan följer utvecklingen och fattar beslut allt eftersom.

Senast uppdaterad 31 mars 2020