Språklärargalan 2021

Välkommen till årets Språklärargala med temat målspråk och reception. Lyssna på spännande föreläsningar och delta i ämnesdidaktiska rundabordssamtal med nya och bekanta språklärarkollegor. Var med på prisutdelningen till språkutvecklande projekt och få med dig massor av inspiration.

Språklärargalan sätter ljuset på lärande exempel inom språkundervisning, ger erfarenhetsutbyte mellan språklärare och inspirerar till utveckling av språkundervisningen.

  • Årets huvudföreläsare är Débora Rottenberg och Marita Gareis, båda verksamma vid Uppsala universitet (och även samordnare för Skolverkets modul om reception inom Språksprånget). De samtalar om receptiva färdigheter i språkundervisningen, med fokus på målspråksanvändning som nyckel till receptionen och möjligheter att underlätta arbetet med receptionsstrategier.
  • I Språklärargalans två pass med rundabordssamtal grupperas deltagarna efter på förhand valda ämnen/intresseområden. En samtalsledare tar upp frågor som rör undervisningen i det aktuella ämnet/området, som till exempel bedömning, didaktiska dilemman, utbyten eller interkulturalitet. Du bidrar utifrån dina erfarenheter som språklärare.
  • Under Språklärargalan delas den årliga europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk ut, för att uppmärksamma skolor och förskolor som arbetat med språkutvecklande projekt. Utmärkelsen är instiftad av EU-kommissionen.

Anmälan

Anmäl dig till Språklärargalan 2021länk till annan webbplats

Målgrupp

Språklärargalan vänder sig till språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.

Tid och plats

Torsdag den 18 november 2021.

Språklärargalan är digital och du får mer information vid anmälan.

Program

08.30 – 9.00 Individuell inloggning och test av tekniken.

09.00 – 9.30 Skolverket hälsar välkomna.

09.30 – 9.40 Paus

09.40 – 10.25 Digitala gruppsamtal, pass 1.

10.25 – 10.30 Paus

10.30 – 10.50 Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset.

10.50 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 "Målspråksanvändning som nyckel till arbetet med receptiva färdigheter", föreläsning och workshop med Maria Gareis och Débora Rottenberg.

11.45 – 12.45 Lunchpaus

12.45 – 13.30 "Målspråksanvändning som nyckel till arbetet med receptiva färdigheter", föreläsning och workshop med Maria Gareis och Débora Rottenberg. 

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Digitala gruppsamtal, pass 2

14.30 – 14.45 Avrundning och sammanfattning av dagen.

Här är programmet i sin helhetPDF (pdf, 70 kB)

Kontakt

Frågor om anmälan:

Kontakta konferensservice Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om programinnehållet:

Kontakta nspmodernasprak@skolverket.se

Senast uppdaterad 03 maj 2021.