Tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

En person ser ut genom ett fönster och ser andra personer utanför

Välkommen att delta i ett frukostseminarium om hur man kan arbeta förebyggande och i samverkan med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen inom ramarna för det gemensamma regeringsuppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Det är kostnadsfritt.

Bakgrund – hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i samhället är i dag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet på 1990-talet. Sedan dess har forskning och olika kartläggningar genomförts, och flera myndigheter och verksamheter har genomfört instatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Flera studier visar dock att arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas.

Anmälan

Du anmäler dig här senast den 8 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Seminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom elevhälsan eller som är skolchef eller rektor. Det vänder sig även till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Det kan också passa dig som arbetar verksamhetsövergripande, till exempel inom den centrala elevhälsan eller som utvecklingsledare.

Tid och plats

Fredagen den 10 december 2021 klockan 8.30–9.30.
Incheckning via länk från kl 08.15.

Seminariet sänds digitalt via Zoom. Du får mer information när du har anmält dig inklusive en länk till seminariet.

Seminariet spelas in och en textad version kommer att finnas tillgänglig efter cirka två veckor på sidan Tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Program

Inledning

Socialstyrelsens och Skolverkets representanter från regeringsuppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) hälsar välkomna.

Medverkande

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Dilek Baladiz

Origo har i uppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på unga 13-26 år som lever i en hederskontext. Ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Region Stockholm och Polisregion Stockholm. Kuratorer, barnmorska och polis arbetar under ett tak på Origo, vilket underlättar samarbetet över myndighetsgränserna kring den gemensamma målgruppen.

Resursteam Heder Malmö stad, Katja Cronborn och Nadja Sjölin från Lindängens familjecentral

Vi får ta del av erfarenheter från ett pilotprojekt vid Lindängens familjecentral i Malmö - ett samordnat arbete med både interna och externa aktörer.

Projektet genomförs i samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan.

Frågor och reflektioner från deltagarna

Deltagarna har möjlighet att ställa frågor via chatt.

Kontakt

Frågor om anmälan, bekräftelse och avbokning:
skolverket@reachem.se

Frågor om innehållet:
gunilla.stridbeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 november 2021.