Tillämpad programmering

GÖTEBORG

Den här dagen är för dig som undervisar i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen och vill inspireras om hur programmering kan användas i de ämnen du undervisar i. Ämnet tillämpad programmering ger möjlighet att integrera programmering i många olika kunskapsområden, exempelvis inom ekonomi, humaniora, estetik, naturvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap eller teknik.

Målgrupp

Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Tid och plats

25 september kl. 08.30-16.15 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Program

08.30 Registrering

09.00 Tillämpad programmering
Gunilla Rooke, Skolverket

09.15 Varför ska våra elever lära sig programmera?
Linda Mannila, Åbo Akademi

10.15 Fika

10.45 Mera programmering
Hans Almgren, Skolverket

11.15 Lärande och kunskap för ett digitaliserat arbetsliv
Johan Lundin, Göteborgs universitet

12.00 Lunch

13.00 Workshop

Programmera ekonomiska tillämpningar, spel och webbapplikationer

Vad en blivande barnskötare behöver kunna om programmering

Kjell Hayling och Håkan Andersson

Håkan Yngvesson och Henri Svensson

15.00 Kaffe

15.30 Erfarenhetsutbyte
Skolverket

16.00 Reflektioner & frågor
Skolverket

16.15 Avslutning

Övrigt

Ta med dator (PC, Mac eller Chromebook)

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om programmet:

Lena.apelthun@skolverket.se

Frågor om anmälan:

Reachem konferensservice, tel. 08 410 30 150 skolverket@reachem.se

Senast uppdaterad 02 juli 2019