Tillämpad programmering

UMEÅ

Den här dagen är för dig som undervisar i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen och vill inspireras om hur programmering kan användas i de ämnen du undervisar i. Ämnet tillämpad programmering ger möjlighet att integrera programmering i många olika kunskapsområden, exempelvis inom ekonomi, humaniora, estetik, naturvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap eller teknik.

Målgrupp

Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Tid och plats

20 september kl. 08.30-16.15 Umeå Folkets Hus, Umeå

Program

08.30 Registrering

09.00 Tillämpad programmering
Gunilla Rooke, Skolverket

09.15 Varför ska våra elever lära sig programmera?
Linda Mannila, Åbo Akademi

10.15 Fika

10.45 Mera programmering
Hans Almgren, Skolverket

11.15 Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård
Helena Lindgren, Umeå universitet

12.00 Lunch

13.00 Workshop

Tillämpad programmering inom server-administration

Koda i språkundervisningen

Jens Andreasson och Kaj Schmidt

Lars Stensson och Fredrik Johansson

15.00 Kaffe

15.30 Strukturerad erfarenhetsutbyte
Skolverket

16.00 Summering av reflektioner och frågor
Skolverket

16.15 Avslutning senast

Övrigt

Ta med dator (PC, Mac eller Chromebook)

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om programmet:

Lena.apelthun@skolverket.se

Frågor om anmälan:

Reachem konferensservice, tel. 08 410 30 150 skolverket@reachem.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2019