Ute är inne: utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

JÖNKÖPING

Kom till en konferens om utomhuspedagogik och få inspiration till lärande utomhus.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som

  • är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa
  • arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
  • är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga
  • är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.

Tid och plats

29−30 augusti 2019
Föreläsningar och workshops är förlagda till konferensanläggningen Elmia kongress och konserthus i Jönköping.

Ur programmet

  • Lyssna på inspirerande föreläsningar.
  • Välj bland ett stort antal workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande.
  • Diskutera med andra deltagare hur det går att planera för lärande utomhus.

Mer information om programmet och workshops finns på webbplatsen Utenavetlänk till annan webbplats

Anmälan

Konferensen arrangeras av Utenavet, nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande, i samarbete med flera olika aktörer.

Anmäl dig senast den 12 augusti via webbplatsen Utenavetlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om konferensen och anmälan besvaras av:

uteinne2019@akademikonferens.se

Senast uppdaterad 26 augusti 2019