Vad, varför och hur undervisa om Förintelsen – nya perspektiv

DIGITALT | Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till fortbildning för att visa på de olika aspekter och kunskapsområden Förintelsens historia rymmer, och för att bidra till att lärare utvecklar och inkluderar olika perspektiv i sin undervisning om Förintelsen. Det sker genom två digitala halvdagsseminarier, med första tillfälle den 2 november och det andra den 16 november.

Med utgångspunkt i de grundläggande frågorna vad, varför och hur behandlar fortbildningen de utmaningar och möjligheter som undervisning om Förintelsens historia erbjuder. Vid fortbildningstillfälle 1 och den uppföljande träffen belyses följande teman och perspektiv:

  • Utmaningar i klassrummet kopplat till undervisning om Förintelsen.
  • Möjligheter att undervisa om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån lärdomar om Förintelsen.
  • Betydelsen av att arbeta med primärkällor och kritiskt tänkande vid undervisning om Förintelsens historia.

Anmälan

Läs mer om fortbildningen och anmäl dig på Forum för levande historias webbplats:

Anmälan och mer informationlänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag för tillfälle 1 är fredagen den 29 okt. Zoom-länk skickas ut den 1 november. Fortbildningen är kostnadsfri.

Målgrupp

Den digitala fortbildningen vänder sig främst till lärare, lärarutbildare, andra pedagoger och skolledare som i sin undervisning eller på andra sätt berör Förintelsen och Förintelsens historia.

Tid och plats

Tillfälle 1: Tisdag 2 november kl 13.00 - 16.00

Tillfälle 2: Tisdag 16 november kl 13.00 - 16.00 (Deltagande vid det uppföljande tillfälle 2 förutsätter deltagande vid tillfälle 1.)

Seminarierna sker via Zoom och länk för deltagande till tillfälle 1 skickas ut den 1 november.

Program

Fortbildningstillfälle 1: tisdag den 2 november

13.00-13.20 Introduktion och välkomnande av Forum för levande historia och Skolverket.
13.20-14.00 Föreläsning med reflektionsövningar: Vilka utmaningar, fallgropar och möjligheter rymmer undervisning om Förintelsens historia. Ola Flennegård, doktorand, Segerstedtinstitutet Göteborgs universitet.
14.00-14.20 Paus
14.20-15.00 Fortsättning på föreläsning och reflektionsövningar.
15.00-15.10 Paus
15.10-15.40 Fortsättning på föreläsning och reflektionsövningar.
15.40-16.00 Avrundning och förberedelser inför uppföljningsseminariet 16 november.

Fortbildningstillfälle 2: tisdag den 16 november

13.00-13.10 Introduktion och välkomnande av Forum för levande historia och Skolverket. Uppföljning av det första fortbildningstillfället.
13.10-14.30 Föreläsning och workshop: What cost democray, and is it a cost worth paying. Paul Salmons, internationellt erfaren pedagog inom fältet Förintelsens historia. OBS! Föreläsning och workshop genomförs på engelska.
14.30-14.50 Paus
14.50-15.45 Fortsättning på föreläsning och workshop.
15.45-16.00 Avrundning, slutkommentarer och utvärdering.

Se även stödmaterialet för undervisning om Förintelsen

Här hittar du mer stöd kring att planera och genomföra undervisning om Förintelsen:

Stöd för undervisning om förintelsen

Senast uppdaterad 27 september 2021.