Val och användning av digitala resurser inom VFU: grundlärarutbildning

Är du VFU-handledare respektive VFU-kursledare inom grundlärarutbildning? Välkommen till vårt digitala forum med fokus på lärares val och användning av digitala resurser i undervisningen. Under forumet erbjuder vi inspiration, kunskap, presentation av forskning och möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Boka in tisdagen den 11 oktober!

Två lärare samtalar och gestikulerar leendes

Digitala forum erbjuds som en del i Skolverkets uppdrag i att vara sektorsansvarig myndighet, vilket innebär att Skolverket verkar för att vara en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet.

Anmälan

Gör din anmälan här Länk till annan webbplats.

Sista dag för anmälan är tisdagen den 4 oktober.

Målgrupp

VFU-handledare på skolor respektive VFU-kurslärare på grundlärarutbildningar.

Tid och plats

Tisdagen den 11 oktober klockan 14.00–16.00. Forumet hålls via videokonferenstjänsten Zoom eller Teams.

Forumet är kostnadsfritt.

Program

14.00–14.15 Digital kompetens i skolans styrdokument.

Johan Falk, Skolverket.

14.15–15.00 Val och användning av digitala resurser i undervisningen.

15.00–15.45 Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte.

15.45–16.00 Avslutning.

Kontakt

Vid frågor om anmälan och eventuell avbokning kontakta skolverket@reachem.se.

Har du övriga frågor kontakta digitalisering@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 juni 2022.