Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

Välkommen till ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

en studie- och yrkesvägledare sitter med två vuxna elever och tittar tillsammans i en dator.

Vi ger exempel på nationellt och nordiskt stöd och på utvecklingsarbete vid validering. Deltagarna erbjuds en praktiknära eftermiddag med inspirerande exempel.

Anmälan

Gör din anmälan till seminarium om validering och vägledning härlänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 31 mars 2021.

Antalet platser är begränsat.

Målgrupp

Huvudmän, rektorer och studie- och yrkesvägledare inom Komvux

Tid och plats

Tisdag den 13 april 2021

Tid: 13.00 – 16.00

Digital plattform:Teams

Program

12.30 – 13.00 Incheckning

13.00 – 13.15 Välkomna! - Skolverket

13.15 – 13.45 Validering på Island och vikten av vägledning i processen - Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, The Education and Training Service Centre (ETSC) och Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- och yrkesvägledare, MSS lifelong learning center i Reykjanes.

13.45 – 14.15 Valideringssystemet i Norge – En överblick över valideringssystemet i Norge, med fokus på yrkesutbildning och vägledning - Camilla Alfsen, Kompetanse Norge

14.15 – 14.30 En nordisk kvalitetskompass - 5 verktyg i ett - Skolverket

14.30 – 14.45 PAUS

14.45 – 15.15 Valideringskartan, YH-flex – Svante Sandell, Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan

15.15 – 15.45 Skolverkets utbildningar – Skolverket och fd deltagaren Nina Lindberg, Komvux Sundsvall

15.45 – 16.00 Avslutning och nästa steg - Skolverket

Kontakt

Frågor om anmälan och bekräftelse:

maria.astrom@skolverket.se

Frågor om konferensens innehåll:
agnetha.kronqvist@skolverket.se

margaretha.allen@skolverket.se

Mer information om programmet

Presentationer

Validering på Island och vikten av vägledning i processen

The Education and Training Service Centre (ETSC) verkar i enlighet med Utbildnings-ministeriet på Island. Dess huvudsakliga ansvarsområden är bl a att säkerställa utveckling och spridning av metoder för att validera icke-formellt och informellt lärande, samt förbättra kvaliteten på utbildningsverksamhet och vägledning.

Valideringssystemet i Norge

Kompetens Norge är ett direktorat under utbildningsministeriet i Norge och är regeringens kompetenspolitiska rådgivare. De utvecklar, hanterar och samordnar kompetenspolitiska instrument och har nationellt samordningsansvar för icke-formell kompetensbedömning / validering i Norge. Kompetens Norge arbetar för att stärka befolkningens kompetens och säkerställa arbetslivets tillgång till en kompetent och omställningsbar arbetskraft.

NVL och en nordisk kvalitetskompass

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som danska VIA University College utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Skolverket är sedan 1 juli 2009 värdorganisation för Sveriges arbete inom NVL.

NVL:s uppdrag är att utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande via nätverksarbete, konferenser, seminarier, webbinarier och rapporter överföra och förmedla kunskaper och erfarenheter från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Grönland, Åland och Färöarna. Arbetet sker i tematiska nätverk där Skolverket koordinerar nätverket som arbetar kring validering. Under 2020 har nätverket tagit fram ett stöd, en nordisk kvalitetskompass för beslutsfattare och organisationer för att förbättra och utveckla egna kompetenser som behövs för att valideringsprocessen ska hålla hög kvalitet. Målgrupperna är beslutsfattare, valideringsleverantörer, administratörer, valideringsutövare, bedömare, handledare och samordnare.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplatslänk till annan webbplats

Valideringskartan och YH-flex

Valideringskartan är ett verktyg som snabbt ger en bild av de möjligheter som finns till validering inom olika sektorer och på olika utbildningsnivåer. Valideringskartan är tänkt för de som arbetar med att informera och vägleda individer inom vägledningsområdet.

YH-flex:

Just nu pågår en försöksverksamhet inom yrkeshögskolan – YH-flex. YH-flex syftar till att personer med gedigen yrkeserfarenhet ska kunna ta en examen snabbare och på ett mer flexibelt sätt genom validering och individuella studieupplägg. Försöksverksamheten ska ta fram modeller som sen kan bli permanenta inslag i yrkeshögskolan.

Skolverkets utbildningar inom validering

Skolverket ska främja användningen och utvecklingen av validering inom kommunal vuxenutbildning. Detta gör Skolverket bl a genom att erbjuda den webbaserade utbildningen

Valideringsarbete, i teori och praktik – webbkurs - Skolverketlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 31 mars 2021.