Välkommen till Mötesplats Vux 2022

Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd och få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Årets konferens äger rum digitalt via Teams den 19–23 september.

Anmälan

Anmälan öppnar måndagen den 8 augusti 2022.

Målgrupp

Mötesplats Vux vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och som vill veta mer om vad som sker inom komvux, ta del av aktuellt stöd från Skolverket, få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet samt delta i fördjupande seminarier med koppling till komvux.

Tid och plats

Mötesplats Vux 2022 kommer att pågå den 19–23 september 2022 och genomföras digitalt via Teams. Nytt för i år är att vi erbjuder olika valbara seminarier under en hel vecka. Du anmäler dig till de seminarier som intresserar dig – på de tider som passar dig. Flexibelt, precis som komvux!

Program

Du kommer att få möjlighet att välja att ta del av aktuell information från Skolverket, information om Skolverkets stödinsatser samt fördjupande seminarier. Programmet är inte klart ännu, men här följer ett antal preliminära exempel på tänkbara teman för seminarierna:

  • sfi i komvux
  • komvux som särskild utbildning
  • komvux på grundläggande eller gymnasial nivå
  • apl
  • validering
  • studie- och yrkesvägledning
  • kombinationsutbildningar
  • en sammanhållen utbildning.

En reviderad och utökad lista över seminarierna kommer att presenteras framöver. Fullständigt program och tider kommer att publiceras i samband med att anmälan öppnar den 8 augusti.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta oss gärna på följande e-postadress: motesplatsvux@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 april 2022.