Värdebaserat ledarskap
– tema rasism

Att stärka demokrati och mänskliga rättigheter ska genomsyra hela utbildningen inom förskola och skola. Skolverket och Forum för levande historia gör nu en gemensam satsning på dessa frågoroch bjuder in till en föreläsning för dig som leder arbetet i skolan eller förskolan.

Tre lärare sitter vid ett bord och diskuterar

Under denna förmiddag får du som leder arbetet i förskolan och skolan lyssna till Emma Arneback och Jan Jämte, forskare från Örebro universitet, som föreläser om hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. I föreläsningen beskrivs förskolans och skolans uppdrag att hantera problemen och hur detta arbete kan bedrivas. Under föreläsningen presenteras en bred palett av arbetssätt för att motverka rasism, från strukturkritiska till individorienterade perspektiv.

Skolverket och Forum för levande historia kommer att presentera aktuella material inom temat.

Om de medverkande:

Emma Arneback är lektor i pedagogik och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia. I sin forskning intresserar hon sig för värdefrågor i olika utbildningskontexter, med ett specifikt fokus på rasism och antirasism i skolan.

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap. Han har forskat om olika former av arbete för att motverka rasism, både i det civila samhället och inom skolan.

Anmälan

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. Gör din anmälan senast den 3 december.

Målgrupp

För dig som leder arbetet i förskola och skola.

Tid och plats

Datum och tid: måndag 6 december 2021, kl 9.00-12.30
Plats: digital föreläsning via Teams
Kostnad: föreläsningen är kostnadsfri

Program

Kontakt

Senast uppdaterad 16 november 2021.