Skolverket

Vuxkonferens 2018 – Komvux fyller 50 år!

STOCKHOLM 26 OKTOBER I

Välkommen till en dag som bjuder på en överblick om komvux historia fram till idag samt spaningar in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.

Kom och lyssna på inspirerande föreläsare, delta i intressanta diskussioner och bidra till berikande erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor.

Denna konferens anordnas i anslutning till konferensen Nyanlända elever i vuxenutbildningen där vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer tar upp frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar.

Läs mer här om konferensen Nyanlända elever i vuxenutbildningen

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som styr och leder en verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen. Platser kommer att fördelas enligt följande:

 • Ansvariga chefer för kommunernas vuxenutbildning (huvudmän, rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer) – 350 platser
 • Utbildningsansvariga eller rektorer hos enskilda utbildningsanordnare – 100 platser
 • Representanter för berörda myndigheter och organisationer – 50 platser

Tid och plats

Fredagen 26 oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00.

Stockholm Waterfront Conference Centre, Stockholm.

Program

Program Vuxkonferens 2018 - Komvux 50 årPDF (pdf, 98 kB)

Del 1: Tema tillbakablick på komvux

 • Vuxenutbildningens utveckling genom åren
 • Hur föddes komvux?
 • Exempel på vuxenutbildning före komvux

Del 2: Aktuellt inom komvux

 • Nyanländas lärande
 • Regional samverkan

Del 3: Framtidens komvux

  • Komvux som arbetsmarknadsåtgärd
  • Ökad flexibilitet i utbildningen
  • En framåtblick med utgångspunkt i Komvuxutredningen

  Anmälan

  Konferensen är kostnadsfri. Eventuella rese- och logikostnader bekostas av deltagare.

  Anmälan är öppen t.o.m. den 4 oktober 2018.

  Observera att du via denna länk kan anmäla dig till konferenserna både den 25 och 26 oktober, så var noga med att i anmälan precisera om du vill delta på båda konferenserna eller bara på en av dem.

  Anmäl dig till vuxkonferensen 2018 härlänk till annan webbplats

  Organisatörer

  Skolverket i samverkan med arbetsgivar- och intressentorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och branschorganisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS).

  Kontakt

  Marcello Marrone, chef på Skolverkets enhet för vuxenutbildning: marcello.marrone@skolverket.se