Webbinarium för skolchefer om ändringarna i kurs- och ämnesplanerna

WEBBINARIUM - Nu kan du som är skolchef delta i vårt webbinarium för att få övergripande information om de förändrade kurs- och ämnesplanerna. Vi kommer också att prata om hur implementeringen kan organiseras.

För vem?

För skolchefer i alla skolformer. Webbinariet kan också vara intressant för till exempel kvalitetsutvecklare och verksamhetschefer.

Datum och tid

Måndagen 26 oktober kl. 15.00-16.00.

Innehåll

På webbinariet får du övergripande information om ändringarna i kurs-och ämnesplanerna. Om du är en av de 500 första som loggar in på webbinariet kan du ställa frågor direkt till föreläsarna i en chatt. Övriga kan titta på webbinariet men inte själva ställa frågor. Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand.

Om du vill få information om förändringarna på gymnasieskolans yrkesprogram hänvisar vi till webbinariet Webbinarium för rektorer och skolchefer om ändrade ämnesplaner och yrkesprogram.

Kontakt

Helga Stensson, undervisningsråd på Skolverket.

helga.stensson@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 september 2020