Webbinarium om trygg och säker skola

Är du skolledare, rektor, biträdande rektor, skolchef eller säkerhetsansvarig hos en skolhuvudman? Då är du välkommen till ett webbinarium den 13 december om skolans ansvar för barn och elevers trygghet och säkerhet.

Anmäl dig senast den 9 december

Anmäl dig till Skolverkets webbinarium: Trygg och säker skola - Säkerhet & krisberedskap Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som är

  • skolledare
  • rektor
  • biträdande rektor
  • skolchef
  • säkerhetsansvarig hos en skolhuvudman

Tid

Den 13 december klockan 13.00–16.00.

Program

På webbinariet lyfter vi frågor som rör skolans ansvar för barn och elevers trygghet och säkerhet – även om en kris uppstår.

13.00 Inledning – Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör
13.10 Hur skapar man en brandsäker skola? Brandingenjör Lars Brodin, Brandskyddsföreningen. Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, men vad innebär det för en skola där anlagd brand är den största brandrisken?
13.35 Paus
13.45 Krishantering – Eslövs kommun
14.30 Leda i kris – Aida Alvinius, Försvarshögskolan
15.00 Paus
15.05 Öva och träna för kris – Susanna Öhman och Pär Olausson
15.35 Kartlägga för trygg och säker skola – Esbjörn Jonsson, Tullgårdsskolan
15.50 Summering – vad har vi hört?

Skolverket strävar efter att arbeta proaktivt tillsammans med skolor och huvudmän för att skapa en trygg och säker skolgång för alla elever. I det fortsatta arbetet är det betydelsefullt för oss att ha en dialog med huvudmän, skolledare, forskare och övriga intressenter. Dialogen fokuserar på kunskapsutbyten och erfarenheter.

Senast uppdaterad 23 november 2021.