Webbseminarium för språk- och yrkesintegrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux, del 2

Välkommen till ett webbseminarium som ger sfi-lärare, sva-lärare, yrkeslärare och rektorer stöd och inspiration att anpassa yrkesutbildningar utifrån andraspråksinlärares förutsättningar och behov.

Webbseminariet behandlar principen om att undervisningen behöver vara erfarenhetsbaserad och dialogisk.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet har i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning. Principerna bygger på vedertagen forskning om andraspråksutveckling och lärande. De är också utformade för att fungera i olika typer av kombinerade yrkesutbildningar.

Anmälan

Anmäl dig till webbseminariet för språk- och yrkesintegrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux, del 2 här.länk till annan webbplats

Antalet platser är begränsat, och därför kan ett urval av deltagare bli aktuellt.

Målgrupp

Du som är lärare i sfi, svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar. Du som är rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar.

Tid och plats

Onsdag den 1 december kl. 14.30-16.00

Webbseminariet kommer att genomföras digitalt via Teams. Länk skickas ut några dagar före.

Fler seminarier om ämnet

Ett tidigare webbseminarium kan ses som en grund för detta tillfälle – ta gärna del av det innan du deltar i detta webbseminarium

Länk till webbseminarium 18 november.

Program

Webbseminariet handlar om följande:

  • Vad är erfarenhetsbaserad och dialogisk undervisning?
  • Hur kan sådan undervisning stödja eleverna att nå målen i kombinationsutbildningar?
  • Konkreta exempel på undervisning baserad i principen.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

michaela.blume@skolverket.se

karin.sandwall@andrasprak.su.se

Fakta

Skolverket har ett uppdrag att stötta huvudmän, rektorer och lärare i organisering och genomförande av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleverna studerar sfi och/eller svenska som andraspråk samtidigt med gymnasiala yrkeskurser inom komvux. För att eleverna i kombinationsutbildningarna ska få möjligheter att utveckla relevanta kunskaper för ett kommande yrkes– och samhällsliv behöver didaktiken anpassas. Detta avgörande arbete upplevs ofta en stor utmaning för både språk- och yrkeslärare samt rektorer.

Senast uppdaterad 29 september 2021.