Kampanj mot hedersförtryck

UD kontaktas allt oftare av unga människor som hålls kvar i utlandet mot sin vilja och antalet ärenden ökar särskilt kring skollov. Inför jullovet lanserar UD och Skolverket en gemensam annonskampanj mot hedersförtryck.

Kampanjen, som syns i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i sociala medier, riktar sig till ungdomar som löper risk att mot sin vilja kvarhållas utomlands.

Syftet med kampanjen är att ge information till ungdomar om vart de kan vända sig för att få råd och hjälp om de löper risk att utsättas för till exempel tvångsäktenskap. Kampanjen kommer att synas under veckorna 48 - 51.

Skolans personal behöver agera vid oro för att en elev ska föras ut ur landet. Skolverket erbjuder skolorna ett stödmaterial om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationella stödtelefonen

Behöver du råd och konsultation i situationer där elever och vuxna är utsatta, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning?

Ring telefonnummer: 010-223 57 60

Kampanjen hänvisar till hedersförtryck.se som drivs av Länsstyrelsen i Östergötland. Webbplatsen innehåller information både till ungdomar som riskerar att drabbas och till yrkesverksamma som behöver vägledning för att kunna hantera frågorna i vardagen.

Senast uppdaterad 04 december 2019