Begära registerutdrag med dina personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster och utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. Här kan du begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har som rör dig.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, ditt personnummer eller din mejladress. Vid varje tillfälle du sänder personuppgifter till oss så strävar vi efter att lagra så litet persondata som möjligt.

Rätten till registerutdrag beskrivs i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur Skolverket hanterar personuppgifter

Så här gör du för att få ut dina personuppgifter

Du kan bara begära ut personuppgifter om dig själv. Om vi inte är säkra på att en personuppgift tillhör dig kommer vi inte att lämna ut den.

Du fyller i uppgifterna i formuläret nedan om du vill veta i i vilka register ditt person- eller samordningsnummer förekommer.

När du har skickat in formuläret påbörjar vi vårt arbete med att ta fram ditt registerutdrag. Inom en månad får du det sänt till den adress där du är folkbokförd.

Vill du ha uppgifter från lärar- och förskollärarregistret?

Observera att om du vill ha uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret ska du mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Vad innehåller ett registerutdrag?

Du får de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du får även information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till en annan part.

Viss statistik samlar Statistiska centralbyrån in på Skolverkets uppdrag. Därför kan du komma att få ett registerutdrag även från dem om du begär ett registerutdrag från oss.

Begär registerutdrag

Vi sparar de uppgifter du fyller i under två månader efter att du fått ditt registerutdrag per post. Efter det raderar vi dem. Vi kontrollerar det personnummer du fyller i med Skatteverket för att vi ska få din folkbokföringsadress. Dit skickar vi sedan ditt registerutdrag.

Vi letar efter ditt person- eller samordningsnummer och namn i våra register. Det kan till exempel handla om system för lärarlegitimation, rektorsutbildning, seminarieanmälningar, besök hos myndigheten, inkomna ärenden per post med mera.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält. Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN
Senast uppdaterad 20 november 2018

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00