Begära registerutdrag med dina personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster och utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. Här kan du begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har som rör dig.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, ditt personnummer eller din mejladress. Vid varje tillfälle du sänder personuppgifter till oss så strävar vi efter att lagra så litet persondata som möjligt.

Rätten till registerutdrag beskrivs i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur Skolverket hanterar personuppgifter

Så här gör du för att få ut dina personuppgifter

Du kan bara begära ut personuppgifter om dig själv. Om vi inte är säkra på att en personuppgift tillhör dig kommer vi inte att lämna ut den.

Du fyller i uppgifterna i formuläret nedan om du vill veta i vilka register ditt person- eller samordningsnummer förekommer.

När du har skickat in formuläret påbörjar vi vårt arbete med att ta fram ditt registerutdrag. Inom en månad får du det sänt till den adress där du är folkbokförd.

Vill du ha uppgifter från lärar- och förskollärarregistret?

Observera att om du vill ha uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret så går det snabbare om du mejlar oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Begär utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Vill du ha del av eventuella bilder där du förekommer?

Om du har blivit fotograferad i skolmiljön och lämnat ditt samtycke så kan du finnas i Skolverkets bildbank som används för publikationer från Skolverket. Bilderna sparas och kan användas i fem år och tas sedan bort. För att kunna redovisa om du förekommer i bildbanken kommer vi att behöva kompletterande uppgifter. Skicka ett mejl till oss och ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.

E-post till bildredaktion@skolverket.se

Vad innehåller ett registerutdrag?

Du får de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du får även information om till exempel varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till en annan part.

Statistiska centralbyrån samlar in viss statistik på Skolverkets uppdrag. Därför får du ett registerutdrag även från dem när du begär ett registerutdrag från oss.

Begär registerutdrag

Skolverket har under perioden den 6 mars till den 27 april haft tekniska problem med den länk som används för att ansöka om registerutdrag. Det betyder att vi inte har fått tillgång till, eller kan se de ansökningar som har gjorts under denna period. Om du har ansökt mellan dessa datum ber vi dig ansöka igen så snart som möjligt för att vi ska kunna behandla dina ansökan om registerutdrag. De tekniska problem som uppstod är nu lösta.

Vi sparar de uppgifter du fyller i under två månader efter att du fått ditt registerutdrag per post. Efter det raderar vi dem. Vi kontrollerar det personnummer du fyller i med Skatteverket för att vi ska få din folkbokföringsadress. Dit skickar vi sedan ditt registerutdrag.

Vi letar efter ditt person- eller samordningsnummer och namn i våra register. Det kan till exempel handla om rektorsutbildning, seminarieanmälningar, besök hos myndigheten, inkomna ärenden per post med mera.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält. Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN
Senast uppdaterad 28 april 2020

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00