Skolverket

Du har rätt att begära registerutdrag med dina personuppgifter

Skolverket hanterar många uppgifter för att kunna leverera tjänster samt utföra uppdrag som riksdag och regering bestämt. Här kan du begära ett registerutdrag för att får du veta vilka personuppgifter vi har som rör just dig.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, personnummer eller mejladress. Vid varje tillfälle du sänder personuppgifter till oss så strävar vi alltid efter att lagra så litet persondata som möjligt.

Rätten till registerutdrag beskrivs i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.
Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur Skolverket hanterar personuppgifter

Så här gör du för att få ut dina personuppgifter

Du kan endast begära ut personuppgifter om dig själv. Om vi inte är säkra på att en personuppgift tillhör dig kommer vi inte att lämna ut den.

Du fyller i uppgifterna under ”Stort registerutdrag” i formuläret nedan om du vill få ut de register där vi registrerat ditt person- eller samordningsnummer. Formuläret finns nedan.

När du har skickat in formuläret påbörjar vi vårt arbete med att ta fram ditt registerutdrag. Inom en månad får du det sänt till den adress där du är folkbokförd.

Vad innehåller ett registerutdrag?

Du får de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du får även information om till exempel på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part.

Viss statistik samlar Statistiska centralbyrån in på Skolverkets uppdrag. Därför kan du komma att få ett registeruppdrag även från dem om du begär ett registeruppdrag från oss.

Begär registerutdrag

De uppgifter du fyller i spar vi i två månader efter att du fått ditt registerutdrag per post, därefter raderar vi dem. Det personnummer du fyller i kommer att kontrolleras med Skatteverket för att vi ska få din folkbokföringsadress, dit vi sänder ditt registerutdrag.

Vi letar efter ditt person- eller samordningsnummer och namn i våra register, till exempel system för lärarlegitimation, rektorsutbildning, seminarieanmälningar, besök hos myndigheten, inkomna ärenden per post med mera.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält. Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Uppgifter i lärar- och förskollärarregistret
Observera att om du vill ha uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret ska du mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.

Frågor?
Om du har frågor kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00.