Skolverkets projekt kring denna api är pausad just nu i väntan på beslut om SS 12000-standardens framtid. Den nya utgåvan som föreslås att ersätta SS 12000:2018 har varit på remiss och beslut om nya utgåvan beräknas kommuniceras av SIS under 2020. När frågan om standarden är utredd kommer Skolverket att kommunicera sitt beslut om gränssnitt för överföring av användaruppgifter mellan skola och Skolverket.

Information om användaradministration för digitala nationella prov

Här finns dokumentation om api:et för att kunna provisionera uppgifter om elever och personal inför digitala nationella prov.

SS12000:2018 API

Utforska api:et genom Swagger-applikationen.länk till annan webbplats

Format

Api:et följer SS12000:2018 och returnerar samt tar emot data som JSON och i Swagger-format.

Begreppsförklaringar

Här förklaras vilken information som behöver finnas med vid provisionering av elever och skolpersonal inför digitala nationella prov.

Attributlista med beskrivningar av de variabler som finns i api:et.Excel (excel, 11 kB)

Villkor för användning

Autentisering görs via ömsesidig TLS autentisering via Skolfederation kontosynk.

Senast uppdaterad 08 oktober 2020