Öppna data via API

Du kan använda våra öppna API:er för att bygga egna tjänster eller ta fram statistik. Den öppna datan gäller bland annat läroplaner, kurs- och ämnesplaner och skolenhetsregistret.