Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Sedan 1997 har vi delat ut en utmärkelse till skolor som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet.

Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. En tidig definition som FN tog fram på 80-talet lyder: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas.

Kriterier

För att få utmärkelsen måste din skola/förskola uppfylla ett antal kriterier. Ni utgår från kriterierna i ert arbete och bestämmer själva på vilket sätt ni tänker uppfylla dem. Basen i arbetet är att ni bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Ni ska också leva upp till de lagar och förordningar som har relevans för området.

I SKOLFS 2009:19 finns kriterierna och i foldern om utmärkelsen är kriterierna utformade som frågor.

SKOLFS 2009:19 om utmärkelsen Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folder om utmärkelsen

Skicka in din ansökan

Du kan ansöka om utmärkelsen när som helst under året. Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska .

Ansökan om kvalitetsutmärkelsenWord (word, 114 kB)

Utmärkelsen gäller i tre år. För att ha kvar sin utmärkelse ska skolan/förskolan skicka in en ny ansökan innan dessa tre år har gått ut.

Förnyad ansökan om kvalitetsutmärkelsenWord (word, 116 kB)

Kontakt

Eva Engdell
eva.engdell@skolverket.se
08-5273 3591

Per-Olov Ottosson
per-olov.ottosson@skolverket.se
08-5273 3285

Skolor som fått utmärkelsen

Förskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från juli 2018Excel (excel, 65 kB)

Grundskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från juli 2018Excel (excel, 20 kB)

Gymnasieskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från juli 2018Excel (excel, 15 kB)

Vuxenutbildningar:

  • Vägga Vuxenutbildning - Karlshamn (förlängning ggr 3, juni 2017 – juni 2020)

Stöd i hållbarhetsarbetet

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, lektionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till gymnasieskolan. För mer långsiktigt arbete finns verktyget och certifieringen Grön Flagg, samt skolprogrammet Unga Reportrar.

Håll Sverige rent, från Stiftelsen Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats

Den Globala Skolan erbjuder utbildning för skolpersonal om lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

Den globala skolan, Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats

Naturskyddsföreningen och Malmö stad driver tillsammans projektet Modellskolan på gymnasieskolan Malmö latin. Tanken är att ge elever handlingskraft och verktyg för att möta dagens klimatutmaningar.

Film från projektet på Modellskolan i Malmölänk till annan webbplats

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Movium, som är Sveriges lantbruksuniversitets tankesmedja, arbetar med utformning och användning av skolgårdar och förskolegårdar för utomhusbaserat lärande.

Moviumlänk till annan webbplats

WWF, World Wide Fund for Nature, är en naturvårdsorganisation med verksamhet i över 100 länder.

World Wide Fund for Naturelänk till annan webbplats

UNEP är FN:s miljöprogram som inspirerar, informerar och underlättar för länder och organisationer att jobba för en förbättrad livskvalitet utan att skada miljön.

UNDP.org - United Nations Development Programmelänk till annan webbplats

UNDP är FN:s globala nätverk för utveckling sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv.

FN:s utvecklingsprogramlänk till annan webbplats

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling driver på arbetet med lärande för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Detta sker bland annat genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling, Unescolänk till annan webbplats

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i skola och .

Utenavetlänk till annan webbplats

Naturvårdsverket är en statlig myndighet med en central roll i miljöarbetet. På Naturvårdsverkets webbplats finns material som är användbart för skolan. Passande för gymnasieskolan är bland annat klimatboken En varmare värld och podcasten Prat om klimat, som handlar om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

En varmare värld, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Podcast: Prat om klimat, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.

Skolmaterial om klimat, SMHIlänk till annan webbplats