Programmering - stöd till dig som vill lära mer

På den här sidan har vi information om våra kurser och utbildningar om programmering.

Bild som visar olika programmeringskurser

Bilden ovan visar alla Skolverket utbildningar inom programmering i tre olika nivåer.

Den första, allmänbildande om programmering, är för alla som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här finns en grundläggande webbkurs där du bland annat får veta var du möter programmering i samhället idag och hur progressionen ser ut i läroplanerna.

I den andra nivån, grundläggande programmering, finns två kurser i vilka du får lära dig programmering i några olika programspråk. Grundläggande programmering 7,5 hp är en universitetsutbildning som riktar sig till matematik- och tekniklärare som undervisar från årskurs 7. Att programmera är en webbkurs som riktar sig till matematik- och tekniklärare från årskurs 4, men även till andra som är intresserade av att använda programmering i sin undervisning.

Den tredje nivån är för matematik- och tekniklärare som har grundläggande kunskaper i programmering och vill lära sig mer om hur de kan använda programmering i sin undervisning. Fortsättningskursen, 5 hp är en universitetskurs, Algebra och Matematikundervisning med digitala verktyg 2 är moduler som riktar sig till matematiklärare som undervisar från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet.

Om programmering – webbkurs

Kursen är till för alla som arbetar i skolan, förskolan och med vuxenutbildningen. Du kan gå den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka 16 timmar att genomföra. I webbkursen får du inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering

Att programmera - webbkurs

Lär dig grunderna i programspråken Scratch, Micro:bit och Python. Få kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. I kursen får du också möjlighet att reflektera över hur du kan använda programmering i din undervisning. Kursen är i första hand för dig som undervisar i matematik och teknik.

Webbkursen Att programmera

Högskolekurser i programmering

Gå en högskolekurs i programmering! Vi erbjuder både grundläggande kurser och fortsättningskurser via flera lärosäten. Du som huvudman kan beställa kurserna till din skola, och du som lärare kan läsa kurserna på distans.

Högskolekurserna i programmering

Moduler på lärportalen

På lärportalen hittar du material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Algebra


Matematikundervisning med digitala verktyg II

För dig som undervisar i matematik i åk 1-3, 4-6, 7-9 och på gymnasieskolan har vi nu publicerat delar av nya moduler utifrån skolform. Materialet tar upp några didaktiska aspekter som det är värdefullt att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Materialet finns på lärportalenlänk till annan webbplats

Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan har Skolverket beslutat att alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom har befintliga kurser reviderats för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Programmering

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi byter namn till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av ämnet och kursen tillämpad programmering.

Tillämpad programmering

För att programmeringskunskaperna ska bli så användbara som möjligt införs ett nytt ämne, tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Till exempel ska elever på estetiska programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på industritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialisering inom teknikprogrammet. I det förslag som tidigare var ute på remiss föreslogs tillämpad programmering bygga på programmering 1, men efter synpunkter från remissinstanserna har detta tagits bort.

Ämnet tillämpad programmering ingår nu i alla programfördjupningar.

Webbteknik

Ämnet webbteknik har delats i tre nya ämnen: mobila applikationer, webbserverprogrammering och webbutveckling. I ämnet webbserverprogrammering tillkommer kursen webbtjänster.

Övriga förändringar

I ämnena datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign sker mindre förändringar.

Läs ämnesplanerna

  • Gränssnittsdesign
  • Mjukvarudesign
  • Mobila applikationer
  • Programmering
  • Tillämpad programmering
  • Webbserverprogrammering
  • Webbutveckling

Sök program och ämnesplaner för att läsa ämnesplanerna


Senast uppdaterad 13 juni 2019