Nu går det att nominera nya ledamöter till mandatperioden juli 2019 till juni 2022. Sista dagen att skicka in din nominering är den 24 maj 2019.

Information om nominering av ledamöterPDF (pdf, 191 kB)

Nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

De tolv nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor.

Kontakt

Lisa Ekehult

lisa.ekehult@skolverket.se

Programrådens ledamöter

Under respektive program hittar du alla ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

Programrådet för barn- och fritidsprogrammet

Programrådet för barn- och fritidsprogrammet‌

Namn

Roll

Ola Helt

Ledamot

Jessica Leander

Ledamot

Martin Bjurhem

Ledamot

Carin Bergström

Ledamot

Leif Gustafsson

Ledamot

Annica Jansson

Ann-Charlotte Sidvall

Ledamot

Ersättare

Charlotta Bürger Hyllienmark

Torbjörn Lundqvist

Ledamot

Ersättare

Christin N Granberg

Hanna Sällemark

Ledamot

Ersättare

Inger Björklund

Katarina Wendin

Ledamot

Ersättare

Mats Wetterberg

Utbildningsledamot

Liselott Broman

Utbildningsledamot

Programrådet för bygg- och anläggningsprogrammet

Programrådet för bygg- och anläggningsprogrammet

Namn

Roll

Lars Roth

Katarina Nordling 

Ledamot

Ersättare

Bengt Westman

Görgen Zilen 

Ledamot

Ersättare

Ingemar Klaesson 

Ledamot

Karin Lindskog 

Ledamot

Magnus Andersson 

Ledamot

Jonas Lindberg 

Ledamot

Niklas Angelöf 
Hans Eriksson 

Ledamot

Ersättare

Rolf Hedlycke 

Ledamot

Jeanet Corvinius 

Ledamot

Lars Tullstedt 
Eva Thor 

Ledamot

Ersättare

Johan Krantz 

Utbildningsledamot

Tomas Wijk 

Utbildningsledamot

Programrådet för el- och energiprogrammet

Programrådet för el- och energiprogrammet

Namn

Roll

Håkan Stern 
Björn Uddeskog 

Ledamot

Ersättare

Anna Wärmé 

Ledamot

Magnus Karlsson 
Karin Sjöberg 

Ledamot

Ersättare

Carina Larsson 

Ledamot

Karin Engelmark 
Gölin Forsberg 

Ledamot

Ersättare

Pär Lundström 
Jonas Andersson 

Ledamot

Ersättare

Kent Gidlöf 
Börje Eriksson 

Ledamot

Ersättare

Antje Russberg 
Karin Åkerman 

Ledamot

Ersättare

Håkan Englund 
Christer Carlsson 

Ledamot

Ersättare

Anders Martinsen 
Magnus Svensson 

Ledamot

Ersättare

Mikael Pettersson 
Tina Nordling 

Ledamot

Ersättare

Frida Andersson 

Ledamot

Torbjörn Bromé 

Utbildningsledamot

Erik Hamrén 

Utbildningsledamot

Programrådet för fordons- och transportprogrammet

Programrådet för fordons- och transportprogrammet

Namn

Roll

Jakob Ejeson 

Ledamot

Lina Skoglund 
Per Svensson 

Ledamot

Ersättare

Mario Gavran  
Per Svensson 

Ledamot

Ersättare

Fred Stenudd 
Björn Bäckström 

Ledamot

Ersättare

Anette Norinder 
Johanna Dahlqvist 

Ledamot

Ersättare

Sture Thorsell 

Ledamot

Maria Sjölin 

Ledamot

Benny Wallin 

Ledamot

Caj Luoma 

Ledamot

Magnus Janzén 

Ledamot

Micaela Roslund

Lasse Holm 

Ledamot

Ersättare

Monica Silverplats 

Utbildningsledamot

Peter Nilsson- Söderholm

Utbildningsledamot

Programrådet för handels- och administrationsprogrammet

Programrådet för handels- och administrationsprogrammet

Namn

Roll

Daniel Söderberg Talebi 
Lennart Grönberg 

Ledamot

Ersättare

Martina Elfgren Lilja 

Ersättare

Pär Eriksson 

Ersättare

Mats Johansson 

Ledamot

Daniel Abrahamsson 

Utbildningsledamot

Mikael Fors 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för hantverksprogrammet

Programrådet för hantverksprogrammet

Namn

Roll

Anki Gullback 
Annette Soth Stoltz 

Ledamot

Ersättare

Annica Joensuu 
Lena Edberg 

Ledamot

Ersättare

Ewa Björkman 

Ledamot

Jeanette Brunet Johansson 
Helene Norin 

Ledamot

Ersättare

Johan T Sterndal 
Caroline Eriksson 

Ledamot

Ersättare

Magnus Börjesson 
Jonas Lindgren 

Ledamot

Ersättare

Marie Fagerlind 

Ledamot

Mikael Sörensson 

Ledamot

Sofia Höfvner Skogh 
Cecilia Tall 

Ledamot

Ersättare

Staffan Westman 
Therese Haleving 

Ledamot

Ersättare

Christine Ripas 

Utbildningsledamot

Divo Rasheed 

Utbildningsledamot

Programrådet för hotell- och turismprogrammet

Programrådet för hotell- och turismprogrammet

Namn

Roll

Caroline Rådestad 

Ledamot

Eva-Lena Milton 

Ledamot

Frida Lindvall 

Ledamot

Hedvig Samaras 

Ledamot

Lotta Sand 

Ledamot

Micke Mossberg 
Marie Birgersson 

Ledamot

Ersättare

Sebastian Thomasson 
Titti Rodling 

Ledamot

Ersättare

Eva Svensson 

Utbildningsledamot

Monica Almgren 

Utbildningsledamot

Programrådet för industritekniska programmet

Programrådet för industritekniska programmet

Namn

Roll

Björn Uppfeldt 

Ledamot

Elisabeth Egerblom 
Ola Karlsson 

Ledamot

Ersättare

Fredrik Gunnarsson 

Ledamot

Greta Hjortzberg 

Ledamot

Jan Frånlund 
Ingemar Andreason 

Ledamot

Ersättare

Josefine Larsson 

Ledamot

Kenneth Edvardsson 

Ledamot

Monika Kväl 

Ledamot

Thomas Hedberg 
Sara Petersson 

Ledamot

Ersättare

Tommy Olsson 

Ledamot

Ulrika Elmersson 

Ledamot

Morgan Karlsson 

Utbildningsledamot

Tobias Ramstedt 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för naturbruksprogrammet

Programrådet för naturbruksprogrammet

Namn

Roll

Agapi Kosmidou 

Ledamot

Anders Grahn 
Jesper Broberg 

Ledamot

Ersättare

Anja Westberg 
Jörgen Gustavsson 

Ledamot

Ersättare

Gunilla Nordberg 

Ledamot

Göran Andersson 

Ledamot

Jeppe Klockareson 
Leif Öster 

Ledamot

Ersättare

Kristine Wiklund 
Björn Jonason 

Ledamot

Ersättare

Lars Bäckman 

Ledamot (kommer att sluta)

Michael Insulander 

Ledamot

Ulf Uddman 
Marita Teräs 

Ledamot

Ersättare

Elisabeth Bringer Hallberg 

Utbildningsledamot

Åsa Rytthammar 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programrådet för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Namn

Roll

Anna Lallerstedt 

Ledamot

Jan Rehn 

Ledamot

Jesper Långström 

Ledamot

Karin Thapper 
Joel Andersson 

Ledamot

Ersättare

Kerstin Berg 
Susanne Dahlgren 

Ledamot

Ersättare

Lars Breil 
Ulla Järlsäter 

Ledamot

Ersättare

Marina Nilsson 
Pim van Dorpel 

Ledamot

Ersättare

Peter Thomelius 
Kersti Witten 

Ledamot

Ersättare

Solweig Larsson
Natasa Stojkovic 

Ledamot

Ersättare

Magnus Birgersson 

Utbildningsledamot

Hans Gustavsson 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för teknikprogrammets fjärde år / TE4

Programrådet för teknikprogrammets fjärde år

Namn

Roll

Anders Nilsson 

Ledamot

Caroline Ingelhammar 

Ledamot

Elin Kebert 
Fredrik Kristiansson 

Ledamot

Ersättare

Henrik Smedmark 

Ledamot

Olle Dahlberg 

Ledamot

Stefan Sjöquist 

Ledamot

Sven Owe Eriksson 
Inger Nordahl 

Ledamot

Ersättare

Torgny Martinsson 

Ledamot

Hans-Göran Palmqvist 

Utbildningsledamot

Tomas Ländström 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet

Programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet

Namn

Roll

Anders Larsson 

Ledamot

Annika Brännmark 
Hans Eriksson 

Ledamot

Ersättare

Britta Permats 

Ledamot

Camilla Halvarsson 
Elisabeth Häggström 

Ledamot

Ersättare

Henrik Brengesjö 

Ledamot

Lena Nyquist 
Mikael Mossberg 

Ledamot

Ersättare

Peter Aronsson 

Ledamot

Torbjörn Johansson 

Ledamot

Jessica Thompson 

Utbildningsledamot

Jonas Gunnarsson 

Utbildningsledamot

 

Programrådet för vård- och omsorgsprogrammet

Programrådet för vård- och omsorgsprogrammet 

Namn

Roll

Annelie Medling 
Ann Georgsson 

Ledamot

Ersättare

Ann-Kristin Granberg 

Ledamot

Katarina Storm Åsell 
Ulrika Wallén 

Ledamot

Ersättare

Lena Sandström 
Katarina Edin 

Ledamot

Ersättare

Zenita Cider 

Ledamot

Ingela Berg 

Utbildningsledamot

Maritta Collin

Utbildningsledamot

 

Senast uppdaterad 28 juni 2019