Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.  

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

Läs mer om vilket stöd Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling erbjuder

Kontakt

Du kan kontakta NCS via e-post:

E-post till ncs@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 juni 2020