Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC

NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.